Nordnorsk humor er kjent for overdrivelse, grovt språk, slående replikker og lokal tilhørighet. Det friske språket i nord brukes flittig i humoren. Nordlendinger er også flinke til å le av seg selv, og de har en evig optimisme som gjenspeiler seg i humoren.

Andre landsdeler har også sin særpregede humor. Den trønderske humoren er kjent for grove vitser som ofte handler om tabubelagte emner. Bruken av lokale dialektord er også typisk både for den nordnorske og den trønderske humoren. Humor er ofte best på dialekt, det gjelder også flere andre steder i landet, og lokal humor står sterkt de fleste steder i Norge.

Den vestlandske humoren liker overdrivelser, mens humoren på Østlandet ofte gjør narr av myter om østlendinger. Humoren sør for Trøndelag inneholder mindre bannskap enn humoren lenger nord, men det er fortsatt vanlig å bruke egen dialekt og dialektord. Oslo-humoren, og humoren i andre storbyer, er mer urban. Mange komikere i Oslo liker også å gjøre narr av folk andre steder i landet, blant annet med dialektparodier – som sjelden er spesielt vellykket.